Βιωματικές Δράσεις

Οι “Βιωματικές Δράσεις“, ως εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος και κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου, η οποία προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση.
Σκοπός των Βιωματικών Δράσεων είναι, να βοηθήσουν τους μαθητές, μέσα από την ενεργοποίησή τους,
α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-)γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (“μαθαίνω πώς να μαθαίνω”),
β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν,
γ) να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση, στις επιλογές και στη συμπεριφορά τους ως ατόμων, ως μελών τοπικών κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, άμεσου και ευρύτερου, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και
δ) να συναρτούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να μεταβείτε στο Διαδραστικό βιβλίο για τις Βιωματικές Δράσεις:

Μια εξερετική παρουσίαση για τη Μεθοδολογία εφαρμογής Βιωματικών Δράσεων από τον κ.

Γεράσιμο Πολυμέρη, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων

Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία και καθοδήγηση των Βιωματικών Δράσεων υπάρχει σχετικό υλικό αναρτημένο στο ψηφιακό σχολείο (http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGYM-A119) και θα ακολουθήσουν ενδοσχολικές επιμορφώσεις, στο βαθμό που υπάρχουν ανάγκες και δυνατότητες.

κλικ για αποθήκευση αρχείου Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Σχ. έτος 2013-2014

κλικ για αποθήκευση αρχείου Φόρμα συμπλήρωσης για τις Βιωματικές Δράσει

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016: Εγκύκλιος 182663_Δ2_121115

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α ?, Β΄, & Γ΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016: Εγκύκλιος 144968_Δ2_160915

_________________________________________________________________________________________________________________

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-15 είναι:

___________________________________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κουτσουρίδου Όλγα

Α’ γυμνασίου:

Οι παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές στα πλάισια της δράσης είναι:

Β’ γυμνασίου:

Η παρουσίαση που δημιουργήθηκε από τους μαθητές στα πλάισια της δράσης είναι:

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξηράκη Σοφία


Οι παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές στα πλάισια της δράσης είναι:

  • BULLYING: Φιλιππάκη Γεωργία, Μουχαρέμ Εμμανουέλα, Τσιχλάκη Κατερίνα, Πενταράκη Ελευθερία
  • ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: Μαλαμάς Νικόλας, Μαυρεδάκης Γιάννης, Μαρακάκης Ευτύχης, Χομπιτάκης Κώστας

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πριναράκη Ευαγγελία

Η καθηγήτρια Αγγλικών Πριναράκη Ευαγγελία στα πλαίσια του μαθήματος των βιωματικών δράσεων της Β’ τάξης του γυμνασίου Ν?ας Κυδωνίας, ανέθεσε στους μαθητές να βρουν πληροφορίες για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαία, νεότερα και σύγχρονα).

_________________________________________________________________________________________________________________

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-14 είναι:

___________________________________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξηράκη Σοφία

Οι παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές στα πλάισια της δράσης είναι:

Υπεύθυνος καθηγητής: Τζωρτζάκης Μιχάλης

Στη βιωματική δράση με τίτλο «Επικοινωνία και επιρροή των σχέσεων μιας Σχολικής Κοινότητας» που έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας τη σχολική χρονιά 2013-2014 αποπειράθηκε ένας συνδυασμός της τεχνολογίας της πληροφορικής και του διαδικτύου με τη βιωματική ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την επικοινωνία, λεκτική και μη λεκτική, και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σταδιακά οι μαθητές, αξιοποιώντας παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες, «μυήθηκαν» σε μία διαδικασία βιωματικής, συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. Στη συνέχεια οι μαθητές ευαισθητοποίηθηκαν στο θέμα του Διαδικτυακού εκφοβισμού και έμαθαν να «αμύνονται» απέναντι του. Ανέπτυξαν τις δεξιότητες τους πολύπλευρα (γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά): έμαθαν να είναι ενεργά μέλη μιας ομάδας με αυτοέλεγχο και αλληλοσεβασμό, να αξιοποιούν το προσωπικό τους δυναμικό, να αναπτύσσουν την ικανότητα της συνεργασίας, να γνωρίζουν νέες έννοιες, καθώς και νέους τρόπους αναπαράστασης των γνώσεων. Στην παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων οι μαθητές δήλωσαν ότι όχι μόνο «έμαθαν πώς να μαθαίνουν», αλλά ένιωθαν και πιο δημιουργικοί και χαρούμενοι.

Στις 14/5/2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ? παρουσίαση των δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας τη χρονιά 2013-14.

Τα παιδιά του τμήματος μας και συγκεκριμένα μια ομάδα 4 μαθητών πρόβαλαν σε διαδραστικό πίνακα μια παρουσίαση που δημιούργησαν με το Powerpoint, που αφορούσε τα θέματα με τα οποία είχαν ασχοληθεί στα τρία τρίμηνα. Επίσης, τα παιδιά μίλησαν για τη δουλειά τους και ξενάγησαν τους συμμαθητές τους στο περιβάλλον WIKI που δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό τους Μιχάλη Τζωρτζάκη για την επικοινωνία, συνεργασία και αποθετήριο των δημιουργιών τους.

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε περισσότερα για τη συγκεκριμένη βιωματική δράση, μπορείτε να πατήσετε στην παρακάτω εικόνα…

wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress magazine themes