Κανονισμός λειτουργίας

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

1. Το σχολείο λειτουργεί από τις 8:00 έως τις 14:00.

2. Η κεντρική πόρτα κλείνει με την έναρξη των μαθημάτων και ανοίγει με τη λήξη τους.

3. Προσερχόμαστε εγκαίρως στο χώρο του σχολείου και παρευρισκόμαστε στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου κατά τάξη και κατά τμήμα.

4. Προσερχόμαστε εγκαίρως στα μαθήματα μετά από κάθε διάλειμμα και περιμένουμε τον καθηγητή μας μέσα στην τάξη.

5. Προσερχόμαστε στο σχολείο πάντα ευπρεπώς ντυμένοι.

6. Στα διαλείμματα βγαίνουμε στην αυλή και οι επιμελητές φροντίζουν για την ασφάλεια και τον σωστό αερισμό των αιθουσών.

7. Δεν παρενοχλούμε τον καθηγητή μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

8. Δεν παίρνουμε άδεια για W.C. και νερό κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

9. Δεν απομακρυνόμαστε από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια για κανένα λόγο.

10. Δεν φέρνουμε τα κινητά τηλέφωνα στο σχολείο, και αν χρειάζονται είναι ΠΑΝΤΑ απενεργοποιημένα.

11. Η συμπεριφορά μας προς τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας είναι πάντα ευπρεπής.

12. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.

13. Δεν καταστρέφουμε και δεν προκαλούμε φθορές. Σεβόμαστε την σχολική περιουσία.

14. Αν προκαλέσουμε ζημιά, την αναφέρουμε και την αποκαθιστούμε.

15. Διατηρούμε το χώρο του σχολείου καθαρό. Τα σκουπίδια πετιούνται στους κάδους.

16. Υπάρχουν τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών και πρέπει να χρησιμοποιούνται αναλόγως.

17. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανονισμών του σχολείου θα ενημερώνονται οι γονείς και αν χρειαστεί θα επιβάλλονται ανάλογες ποινές.

wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress magazine themes