8ο τεύχος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, 13-05-2015

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ «ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ» (Τεύχος 8 )

Το Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Μαθητικός τύπος» με την έκδοση του περιοδικού «Ώρα διαλείμματος». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 28 μαθητές και μαθήτριες ,από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: Χάλη Αλεξία & Καφεσάκη Γεωργία.

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν όλο το σχολικό έτος 2014-15. Για να συγκεντρωθεί το υλικό του περιοδικού πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και συνεντεύξεις σε διάφορους χώρους (αναγράφονται στο περιοδικό, το οποίο εκτός από έντυπο, υπάρχει και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας), από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

  • Χάλη Αλεξία
  • Καφεσάκη Γεωργία

wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress magazine themes