Πληροφορική Α’ τάξης

Α? Γυμνασίου

 

Ενότητα 1-Γνωρίζω τον Υπολογιστή

Κεφάλαιο 1- Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής:

Κεφάλαιο 2- Το Υλικό του Υπολογιστή

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή:

 

Κεφάλαιο 3- Εργονομία

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητα του εμπλουτισμένου βιβλίου:

Δραστηριότητα 1:
Δείτε το παρακάτω βίντεο για την εργονομία του υπολογιστή. Τι λάθος κάνει ο πρωταγωνιστής;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7-ybWlRyv70

Δραστηριότητα 2:
Δείτε το παρακάτω βίντεο με οδηγίες για τη σωστή μας θέση όταν χρησιμοποιούμε φορητό υπολογιστή (laptop).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZLwIP8cBaWA

Δραστηριότητα 3:
Βοηθήστε το μικρό Γιαννάκη να καθήσει σωστά στον υπολογιστή.
http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3528,14496/extras/Tools-Applications/Kef1_3_ergonomy/Kef1_3_ergonomy.html
(στα ελληνικά)

Δραστηριότητα 4:
Βοηθήστε τους πρωταγωνιστές να βρουν τη σωστή θέση.
http://www.moveit.org.nz/index.html

Κεφάλαιο 4- Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Ενότητα 2-Το Λογισμικό του Υπολογιστή

Κεφάλαιο 5- Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Τοποθέτησε τα λογισμικά στην κατηγορία που ανήκει το καθένα

Κεφάλαιο 6- Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

 

Κεφάλαιο 7- Προστασία Λογισμικού-Ιοί

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Κεφάλαιο 8- Πειρατεία Λογισμικού

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Ενότητα 3-Χρήση Εργαλείων Έκφρασης και Δημιουργίας

Κεφάλαιο 9- Ζωγραφική

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Το περιβάλλον εργασίας της Ζωγραφικής των Windows – Βιντεομάθημα

Κεφάλαιο 10- Επεξεργασία Κειμένου

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητες από το εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή:

Ενότητα 4-Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του

Κεφάλαιο 11- Γνωριμία με το Διαδίκτυο

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητα του εμπλουτισμένου βιβλίου:

Κεφάλαιο 12- Ο Παγκόσμιος Ιστός-Εισαγωγή στην έννοια του Υπερκειμένου

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Το Πλοήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό και στο Υπερκείμενο είναι μία ιστοεξερεύνηση από τον Αριστείδη Αράπογλου. Στόχο έχει να ανακαλύψουν οι μαθητές τον Παγκόσμιο Ιστό και το Λογισμικό Πλοήγησης.
Κεφάλαιο 13- Άντληση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Πως κάνω σωστή αναζήτηση στο google


Κεφάλαιο 14- Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Δραστηριότητα από το εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής:

Ενότητα 5-Ο Υπολογιστής στην Καθημερινή μας Ζωή

Κεφάλαιο 15- Χρήσεις του Υπολογιστή στην Καθημερινή Ζωή

? Παρουσίαση ? Φύλλο εργασίας ? Δραδραστικό βιβλίο

Μερικά παραδείγματα:

wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress magazine themes