Εκθέσεις έργων Τεχνολογίας

Έκθεση Τεχνολογίας 2015

Έκθεση έργων: μια άλλη ανατροφοδότηση (αντί εισαγωγής)

Η τεχνολογία αναφέρεται στο τεχνητό-τεχνολογικό περιβάλλον που δημιουργήσαμε γύρω μας σύμφωνα με τις επιλογές μας και τις επιθυμίες μας, Μεταβάλλεται διαρκώς γεγονός που απαιτεί από όλους μας ικανότητες για προσαρμογή σε νέες καταστάσεις μαθαίνοντας συνεχώς.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές και κινητικότητα. Απαιτούνται λοιπόν ικανότητες ερευνητικές, κριτικές οργανωτικές διαχείρισης πληροφοριών αυτοαξιολόγησης και δεξιότητες.

Το μάθημα της τεχνολογίας συντελεί στην ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων (παρά τον περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας) και στην επίτευξη του βασικού σκοπού να μάθουν πώς να μαθαίνουν.

Η προσέγγιση επιτυγχάνεται διαθεματικά με την έρευνα μέσω πηγών πληροφόρησης, είτε μέσω βιωματικής μάθησης σε χώρους παραγωγής. Η γνώση, τα υλικά, η δραστηριότητα μετατρέπονται σε κατασκευή υπό κλίμακα δηλ. μακέτα η οποία επιλέγει, προτείνει και επιμένει. Λειτουργεί αφαιρετικά και στοχεύει στην ουσία την οποία και διδάσκει. Η έκθεση γίνεται λοιπόν μέθοδος διδακτικής και αξιολόγησης, εφόσον ενθαρρύνει, επιβραβεύει, ανταλλάσσει ιδέες, κρίνει, αυτοδιορθώνει και αλληλοδιορθώνει. Παράλληλα επηρεάζει κοινωνικά και πολιτιστικά την σχολική κοινότητα αφού αποτελεί δυναμική που οδηγεί τους μαθητές μας να διαμορφώσουν μια ολιστική αντίληψη συσχετίζοντας το σχολείο με τον χώρο εργασίας, το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα.

Πατήστε εδώ για να δείτε στιγμιότυπα από την έκθεση Α & Β τάξης.

Έκθεση Τεχνολογίας 2014

Στις 14/04/2014 πραγματοποιήθηκε η έκθεση Τεχνολογίας στην αυλή του σχολείου από τις 9.00π.μ. έως τις 13.00μ.μ. με τα ατομικά έργα και εργασίες των μαθητών της Α΄ τάξης καθώς και ομαδικές κατασκευές και εργασίες της Β΄ τάξης. Εκτός από τους μαθητές του σχολείου την έκθεση περιηγήθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου του Γαλατά και ενημερώθηκαν για την ατομική και ομαδική μέθοδο στην Τεχνολογία, τους στόχους του μαθήματος, την τεχνική τα υλικά, τα μέσα καθώς και το ρόλο της έκθεσης στην τελική ανατροφοδότηση.

Η έκθεση συνεχίστηκε και το απόγευμα της ίδιας μέρας από τις 6.00μ.μ. έως τις 9.30μ.μ. στα πλαίσια της τελικής γιορτής του σχολείου για τους γονείς των μαθητών και την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής.

Βασικό τμήμα της έκθεσης ήταν οι κατασκευές με μηνύματα ενάντια στην σχολική βία , στο ρατσισμό και την ξενοφοβία καθώς επίσης και μηνύματα για το περιβάλλον. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το σχολείο που καλλιεργεί τον αυτοσεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης δεν αναπαράγει το μίσος και τον ρατσισμό αλλά προάγει την ελευθερία την ισότητα και την δικαιοσύνη.

Έκθεση Τεχνολογίας 2012

Περισσότερες φωτογραφίες απ΄αυτή την έκθεση για τις ατομικές κατασκευές της Α’ τάξης και τις ομαδικές κατασκευές της Β’ τάξης

Στιγμιότυπα έκθεσης Τεχνολογίας 2012

Για να δείτε περισσότερα στιγμιότυπα απ΄αυτή την έκθεση πατήστε εδώ

Έκθεση Τεχνολογίας 2011

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες απ΄αυτή την έκθεση πατήστε εδώ

Έκθεση Τεχνολογίας και καλλιτεχνικών 2010

 

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες απ΄αυτή την έκθεση πατήστε εδώ

Η τεχνολογία στο Γυμνάσιο 2010

Κήπος-2009

 

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες απ΄αυτή την έκθεση πατήστε εδώ

 

 

wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress magazine themes